transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Metautvärdering och förslag till plan för UFLs kvalitetsarbete

Författare och institution:
Berit Askling (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildning, Göteborgs universitet, 2008 ( 02 )
ISSN:
1652-7038
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
Metautvärdering, kvalitetsarbete, lärarutbildning
Postens nummer:
85399
Posten skapad:
2009-01-12 17:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007