transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Safety and immunogenecity of the oral whole cell Virio cholerae O1 plus cholera toxin B subunit vaccine in Bangladeshi infants 6-18 months of age:interventions to improve responsivesness (Vaccine (in press).

Författare och institution:
T Ahmed (-); Firdausi Qadri (-); Ann-Mari Svennerholm (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi)
Publicerad i:
In press,
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2009
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Postens nummer:
85274
Posten skapad:
2009-01-12 14:57
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007