transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Kunskapsrelaterat språk i läromedel och undervisning.

Författare och institution:
Margareta Holmegaard (Institutionen för svenska språket); Sofie Johansson Kokkinakis (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
SPRÅK OCH KUNSKAP I UTVECKLING, Göteborg, maj 2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
I wordshopen presenterar vi OrdiL-projektets arbete med bl.a. kategorisering av ord utifrån frekvens och spridning i läromedel. Deltagarna ger exempel på hur de arbetat med ord i läromdelstexter. OrdiL-gruppens utveckling av diagnostiska test för att analysera produktivt och receptivt ordförråd diskuteras. Ställer mångtydiga ord till problem? Är det viktigt att undervisa och testa kollokationer och synonymer? Vad mäter tester för kunskaper och vilken nytta kan lärare och elever ha av olika test och tillämpningar?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
kunskapsrelaterat språk, läromedel, undervisning
Postens nummer:
85164
Posten skapad:
2009-01-12 11:30
Posten ändrad:
2010-01-26 12:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007