transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Måste man vara strömförande för att vara en bra ledare?

Författare och institution:
Margareta Holmegaard (Institutionen för svenska språket); Sofie Johansson Kokkinakis (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Lisetten, föreningstidning för Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk, Årgång 16 ( 3 ) s. 4
ISSN:
1101-5128
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Är mångtydiga ord svåra, speciellt för de grundskoleelever som inte har svenska som modersmål?
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Tvåspråkighet
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
Mångtydiga ord, läromedelstexter, grundskoleelever
Postens nummer:
85160
Posten skapad:
2009-01-12 11:18
Posten ändrad:
2011-09-19 12:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007