transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Children’s testimony: Grooming, disclosure, memory and blame

Redaktör(er):
Pär-Anders Granhag (Psykologiska institutionen); Leif Strömwall (Psykologiska institutionen)
Antal sidor:
82
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
85150
Posten skapad:
2009-01-12 11:05
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007