transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hälsotillståndet hos abborre och tånglake

Författare och institution:
Åke Larsson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Lars Förlin (Zoologiska institutionen); Niklas Hanson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Helene Ek (Institutionen för växt- och miljövetenskaper); Joachim Sturve (Zoologiska institutionen); Jari Parkkonen (Zoologiska institutionen)
Publicerad i:
Havet 2007 - om miljötillståndet i svenska havsområden, 2007 s. 100-102
ISSN:
1654-6741
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Inom den nationalla marina kustfiskövervakningen har känsliga biomarkörer använts sedan 1988 för att kartlägga hälsotillståndet hos fisk. Här redovisas undersökningar på abborre och tånglake för de områden som har de längsta tidsserierna. De flesta biomarkörerna indikerar en god hälsostatus. Några erhållna mätdata talar dock för att fisken är påverkad av en ökad exponering för något eller några miljögifter. Detta kan vara tidiga tecken på på miljöförändringar som på sikt kan få allvarliga konsekvenser för fiskpopulationer i våra kustområden.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Zoofysiologi
Postens nummer:
85099
Posten skapad:
2009-01-12 09:33
Posten ändrad:
2010-02-12 17:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007