transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Undersökande och laborativt arbetssätt i lärarutbildning

Författare och institution:
Johan Häggström (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Madeleine Löwing (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
G. Emanuelsson, m fl (red.), Dokumentation av 8:e Matematikbiennalen Göteborg 26-28 januari 1994. Institutionen för Ämnesdidaktik, Göteborgs universitet.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1994
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
85093
Posten skapad:
2009-01-12 09:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007