transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tidigare algebra

Författare och institution:
Johan Häggström (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Lisbeth Lindberg (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv)
Publicerad i:
I. Olsson, m fl (red.), Dokumentation av 10:e Matematikbiennalen Sundsvall 21-23 januari 1998. Sundsvall: Mitthögskolan.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1998
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
85083
Posten skapad:
2009-01-12 09:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007