transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effekter av miljögifter på däggdjur, fåglar och fiskar i akvatiska miljöer

Författare och institution:
Björn Brunström (-); Åke Larsson (Institutionen för växt- och miljövetenskaper)
Publicerad i:
Naturvårdsverket rapport 5810, s. 1-104
ISSN:
0282-7298
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Miljövetenskap ->
Miljökemi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Morfologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Zoologi ->
Zoofysiologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Ekologi
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Utvecklingsbiologi
Postens nummer:
85077
Posten skapad:
2009-01-12 09:12
Posten ändrad:
2009-01-12 14:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007