transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Matematikens och matematikdidaktikens idéhistoria i lärarutbildningen vid GU.

Författare och institution:
Johan Häggström (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
G. Dahland & G. Emanuelsson (red.). LUMA 1998. Konferens för lärarutbildare i matematik 23-25 september 1998 (Rapport 1998:03). Institutionen för Ämnesdidaktik, Göteborgs universitet.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
lärarutbildning
Postens nummer:
85071
Posten skapad:
2009-01-12 08:59
Posten ändrad:
2009-01-12 09:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007