transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ömsesidigt godkännande och fundamentala värden

Författare och institution:
Ola Zetterquist (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Svensk juristtidning, s. 902-907
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik
Postens nummer:
85063
Posten skapad:
2009-01-12 08:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007