transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Can You Compare International Advertising Statistics?

Författare och institution:
Rita Mårtenson (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
International Journal of Advertising, 4 ( 1 ) s. 37-47
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1985
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Advertising, international advertising, advertising statistics.
Postens nummer:
85024
Posten skapad:
2009-01-11 23:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007