transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Future Competition in the Cross-Cultural Environment.

Författare och institution:
Rita Mårtenson (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
European Management Journal, 3 ( 4 ) s. 171-175
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1986
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Cross-cultural, competition.
Postens nummer:
85023
Posten skapad:
2009-01-11 23:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007