transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Is Standardization of Marketing Feasible in Culture-Bond Industries?

Författare och institution:
Rita Mårtenson (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
International Marketing Review, 4 ( 3 ) s. 7-18
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1987
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Cross-cultural, international marketing, standardization.
Postens nummer:
85020
Posten skapad:
2009-01-11 23:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007