transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Advertising Strategies and Information Content in American and Swedish Advertising. A Comparative Content Analysis in Cross-Cultural Copy Research.

Författare och institution:
Rita Mårtenson (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
International Journal of Advertising, 6 ( 2 ) s. 133-145
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1987
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Advertising, cross-cultural, content analysis.
Postens nummer:
85019
Posten skapad:
2009-01-11 23:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007