transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

International Advertising in Cross-Cultural Environments.

Författare och institution:
Rita Mårtenson (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Journal of International Consumer Marketing., 2 ( 1 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1989
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Cross-cultural, advertising.
Postens nummer:
85017
Posten skapad:
2009-01-11 23:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007