transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cross-Cultural Analysis in Glboal Marketing: A European Case Study.

Författare och institution:
Rita Mårtenson (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
Symposium on Comparative Consumer Psychology, University of Hawaii, Honolulu, December.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1984
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Cross-cultural, international marketing.
Postens nummer:
85009
Posten skapad:
2009-01-11 23:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007