transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Cross-Cultural Perspective on Shopping Behavior in Europe.

Författare och institution:
Rita Mårtenson (Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
The World Conference, Non-Store Retailing Association, Berlin.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Nyckelord:
Cross-cultural, shopping, consumer behavior, retailing, non-store retailing.
Postens nummer:
84991
Posten skapad:
2009-01-11 22:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007