transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Within Physical Education Classification in Greek and Swedish Schools

Författare och institution:
Göran Patriksson (Institutionen för pedagogik och didaktik, idrottshögskolan); Konstantin Kougioumtzis (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
ISCPES 2008. Macau, Global Merging: A Nen Era for Sport and Physical Education,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
Postens nummer:
84945
Posten skapad:
2009-01-11 14:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007