transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Socio-cultural perspectives in simulation research- contributions to the body of knowledge of simulation as an educational method in nursing education.

Författare och institution:
Sissel Eikeland Husebö (-); Eldar Söreide (-); Hans Rystedt (Linnécentret for forskning om lärande (LinCS) & Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning); Febe Friberg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
14 th Annual Meeting of the Society in Europe for Simulation Applied to Medicine (SESAM), Århus, Denmark, June 2008.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
simulation, nursing education
Postens nummer:
84933
Posten skapad:
2009-01-11 06:36
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007