transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Being a relative of a stroke survivor.

Författare och institution:
Catarina Wallengren (-); Kerstin Segesten (-); Febe Friberg (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
The Fourth Pan-Pacific Nuring Conference. The Sixth Hong-Kong Nursing Symposium on Cancer Care. Managing Chronic Illness: Challenges and Opportunities for Nursing Practice and research, 13-15 November 2008. Hong Kong,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Omvårdnad
Nyckelord:
stroke, relative, nursing
Postens nummer:
84932
Posten skapad:
2009-01-11 06:28
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007