transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

RenVarguppgiften Hemsidan tillgänglig [20050414] på http://na-serv.did.gu.se/evolution/ren1.html

Författare och institution:
Anita Wallin (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Björn Andersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2000
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
84797
Posten skapad:
2009-01-09 16:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007