transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evolutionseftertest. Hemsidan tillgänglig [20050414] på http://na-serv.did.gu.se/evolution/eftertest/

Författare och institution:
Anita Wallin (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Clas Olander (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Mats Hagman (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
84795
Posten skapad:
2009-01-09 16:37
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007