transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att förstå naturen – från vardag till kemi; sex workshops. Ämnesdidaktik i praktiken nr 4

Författare och institution:
Björn Andersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Frank Bach (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Birgitta Frändberg (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Ingrid Jansson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Christina Kärrqvist (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Eva Nyberg (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Anita Wallin (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Ann Zetterqvist (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Ämnesdidaktik i praktiken, ISSN 1651-9531; nr 4
Publikationstyp:
Rapport
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
84792
Posten skapad:
2009-01-09 16:32
Posten ändrad:
2010-02-13 12:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007