transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Teaching and learning about the biological evolution: Comparing individual interviews and small group methods for investigating students' conceptual understanding

Författare och institution:
Anita Wallin (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Mats Hagman (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Clas Olander (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Proceedings of the Third International Conference on Science Education Research in the Knowledge Based Society, Vol. 2 (pp. 689-691). Thessaloniki, Greece: Aristotle University of Thessaloniki. , 2 s. 689-691
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2001
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Ytterligare information:
In Psillos, D., Kariotoglou, P., Tselfes, V., Bisdikian, G., Fassoulopoulos, G., Hatzikraniotis, E., & Kallery, M. (Eds.)
Postens nummer:
84756
Posten skapad:
2009-01-09 15:50
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007