transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att arbeta med en öppen fråga inom forskningen om elevmotivation

Författare och institution:
Joanna Giota (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
I D. Andersen, & M. H. Ottosen (eds.), BØRN SOM RESPONDENTER - Om børns medvirken i survey,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Socialforskningsinstituttet
Förlagsort:
København
Publiceringsår:
2002
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
84744
Posten skapad:
2009-01-09 15:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007