transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Självkänslan och skolans vardag. En enkätstudie av elevers och lärares attityder till information och kommunikation, lusten att lära, tid för lärande.

Författare och institution:
Rolf Lander (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Joanna Giota (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
Nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Skolverket
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
84733
Posten skapad:
2009-01-09 15:18
Posten ändrad:
2009-01-09 15:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007