transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

On the origin of ultra high energy cosmic rays: subluminal and superluminal relativistic shocks

Författare och institution:
A. Meli (-); Julia K. Becker (Institutionen för fysik (GU)); J. J. Quenby (-)
Publicerad i:
Astronomy & Astrophysics, 492 s. 323
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Astronomi, astrofysik och kosmologi
Postens nummer:
84718
Posten skapad:
2009-01-09 15:09
Posten ändrad:
2009-01-09 15:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007