transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Measurements and comparisons of gamma radiation doses in a high and a low (137)Cs deposition area in Sweden.

Författare och institution:
Sara Almgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi & Institutionen för fysik (GU)); Lars Barregård (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Mats Isaksson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi & Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Journal of environmental radioactivity, 99 ( 11 ) s. 1750-5
ISSN:
0265-931X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Sweden is one of the countries affected by the Chernobyl fallout. The aim of the present study was to investigate the average radiation dose to people living in a high-deposition area (the parish of Hille) in Sweden for comparison with dose rates previously measured in a low-deposition area in western Sweden. Individual measurements (personal and dwelling dose rates) were performed using thermoluminescence dosimeters in 24 randomly chosen individuals. Dwelling and personal dose rates in Hille were 0.12 and 0.11 microSv/h, respectively. The dose rates in Hille were slightly higher than in western Sweden (difference for detached houses=0.024 microSv/h for personal and 0.030 microSv/h for dwelling dose rates), partly because of the higher (137)Cs deposition. In wooden houses, the difference was somewhat greater. Our results indicate a current contribution to personal gamma radiation in this area of about 0.2 mSv per year from the Chernobyl fallout.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
Postens nummer:
84618
Posten skapad:
2009-01-09 13:46
Posten ändrad:
2011-06-13 14:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007