transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exposure to inorganic mercury: from dental amalgam to artisanal gold mining.

Författare och institution:
Lars Barregård (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Environmental research, 107 ( 1 ) s. 4-5
ISSN:
0013-9351
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Farmaceutisk vetenskap ->
Toxikologi
Nyckelord:
Dental Amalgam, adverse effects, Environmental Exposure, Humans, Mercury, adverse effects, Mining
Postens nummer:
84607
Posten skapad:
2009-01-09 13:38
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007