transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sexköpslagen i praktiken; erfarenheter från polis och socialtjänst

Författare och institution:
Annelie Siring (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Oral presentation, Prostitution i Norden: Avslutningskonferens 16-17 oktober 2008, Rosenbad, Stockholm: NIKK, ANP 2008:739, Nordiska ministerrådet,Kphmn 2008 s. 94
ISBN:
ISBN 978-92-893-1754-2
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
i presentationen förs en diskussion om den svenska sexköpslagstiftningen. Diskussionen förs med utgångspunkt i en kvalitativ studie som belyser myndigheters förståelser och tillämpningar av sexköpslagen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
prostitution, sexköp, manlig sexhandel, diskurs
Postens nummer:
84588
Posten skapad:
2009-01-09 13:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007