transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

[Symptomatic carotid stenosis must be managed acutely. Endarterectomy can prevent invalidating stroke]

Författare och institution:
Lars Karlström (-); Björn Fagerberg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Wallenberglaboratoriet); Lars Rosengren (-)
Publicerad i:
L?kartidningen, 105 ( 5 ) s. 287-91
ISSN:
0023-7205
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Carotid Stenosis, pathology, surgery, Emergencies, Endarterectomy, Carotid, Humans, Ischemic Attack, Transient, prevention & control, Magnetic Resonance Imaging, Risk Assessment, Stroke, prevention & control, Tomography, X-Ray Computed
Postens nummer:
84582
Posten skapad:
2009-01-09 13:03
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007