transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Intern utvärdering inom grundskolan-vad är det och vad leder det till?

Författare och institution:
Monica Nyvaller (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Ann-britt Olsson (-)
Publicerad i:
Examensarbete på c-nivå inom det Specialpedagogiska programmet. Göteborgs Universitet,
Publikationstyp:
Övrigt
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
utvärdering, skola
Postens nummer:
84574
Posten skapad:
2009-01-09 12:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007