transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Local use of SWOT-analysis and program theory within inspection. A critical review of the framework for the inspection in one Swedish municipality.

Författare och institution:
Monica Nyvaller (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
Paper presented at the 6th conference of the European Evaluation Society. "Governance, Democracy and Evaluation". Berlin, 30 September-2 October, 2004,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Evaluation, education, professional development, accountability
Postens nummer:
84562
Posten skapad:
2009-01-09 12:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007