transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Idé och Politik II. De politiska partierna - skolan och ideologin. Mellan två skolreformer 1950 - 1962

Författare och institution:
Carl E. Olivestam (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
ISBN:
91-855882-23-9
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Utgiven med bidrag från Humanistiskt-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet.Publicerad i Svenska kyrk
Förlagsort:
Falköping
Publiceringsår:
1982
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education
Postens nummer:
84551
Posten skapad:
2009-01-09 12:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007