transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cognitive status in the Acute phase after Diffuse Axonal Injury (DAI), a preliminary report.

Författare och institution:
Eva Esbjörnsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Caisa Hofgren (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Jerry Larsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi); Thomas Skoglund (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Katharina S Sunnerhagen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
5th World Congress in NeuroRehabiliation, Brasilia, 2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
84530
Posten skapad:
2009-01-09 12:11
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007