transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effect of recording/playback technique and experimental method on assessments of noise. (Abstract)

Författare och institution:
E. Çelik-Christensen (-); Kerstin Persson Waye (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); H. Møller (-)
Publicerad i:
Acoustics '08, 2008 29 June-4 July, Paris, France,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Miljömedicin
Nyckelord:
low frequency noise, playback technique
Postens nummer:
84523
Posten skapad:
2009-01-09 12:02
Posten ändrad:
2009-01-12 08:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007