transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Football and clothing- connections in consumer culture

Författare och institution:
Viveka Berggren Torell (Institutionen för pedagogik och didaktik, idrottshögskolan)
Publicerad i:
Nordic research workshop on fashion studies 2008-05-18 vid Stockholms universitet Centre for fashion studies,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Idrottsvetenskap
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Nyckelord:
textil, kläder, fotboll
Postens nummer:
84407
Posten skapad:
2009-01-09 09:44
Posten ändrad:
2009-01-12 16:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007