transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Anxiety worse than pain among patients waiting for heart surgery

Oron värre än smärtan för hjärtpatienter i kö

Författare och institution:
Ann Bengtson (Institutionen för omvårdnad)
Publicerad i:
Läkartidningen, 94 ( 40 ) s. 3506-3508
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
1997
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Postens nummer:
84354
Posten skapad:
2009-01-08 19:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007