transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cardiac Complications during Wait for Coronary Revascularisation: How Big a Problem?

Författare och institution:
Ann Bengtson (Institutionen för omvårdnad); Thomas Karlsson (Hjärt-kärlinstitutionen); Åke Hjalmarson (Hjärt-kärlinstitutionen); Johan Herlitz (Hjärt-kärlinstitutionen)
Publicerad i:
Cardiology review/Ed: Peter F. Cohn, 14 ( 12 ) s. 55-58
ISSN:
1092-6607
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
1997
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
84343
Posten skapad:
2009-01-08 17:46
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007