transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Assistive technology in daily life the first year after stroke – use, cost and impact.

Författare och institution:
Gunilla Gosman-Hedström (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för kliniska nervsjukdomar); Lisbeth Claesson (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för kliniska nervsjukdomar); Christian Blomstrand (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för kliniska nervsjukdomar)
Publicerad i:
13th World Congress of Occupational Therapists. Stockholm June 23-28 Sweden ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2002
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Arbetsterapi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Äldre och åldrande
Postens nummer:
84335
Posten skapad:
2009-01-08 17:25
Posten ändrad:
2010-02-18 12:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007