transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Antisecretory factor: a clinical innovation in Meniere's disease?

Författare och institution:
Per Hanner (Institutionen för särskilda specialiteter); Eva Jennische (Institutionen för anatomi och cellbiologi); Stefan Lange (Institutionen för medicinsk mikrobiologi och immunologi)
Publicerad i:
Acta oto-laryngologica, 123 ( 6 ) s. 779-80
ISSN:
0001-6489
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Nyckelord:
Aged, Egg Yolk, metabolism, Female, Humans, Meniere Disease, diet therapy, metabolism, Neuropeptides, biosynthesis, Treatment Outcome
Postens nummer:
84329
Posten skapad:
2009-01-08 17:13
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007