transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Educational Restructuring: (Re)Thinking the Problematic of Reform

Författare och institution:
Sverker Lindblad (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Thomas S. Popkewitz (-)
Publicerad i:
Lindblad, S. & Popkewitz, T. (Eds): Educational Restructuring - International Perspectives on Travelling Policies, s. i-xxxi
ISBN:
1-59311-180-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Information Age Publishing
Förlagsort:
Greeenwhich, Ct
Publiceringsår:
2004
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Education restructuring is a concept with changing meanings. These are explored as well as controversies in restructuring over different contexts.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
Nyckelord:
education policy analysis, international studies, travelling policies
Postens nummer:
84321
Posten skapad:
2009-01-08 17:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007