transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

De allmänna villoren i arbetslöshetsförsäkringen - rättssäkerheten och innehållet i den individuella handlingsplanen

Författare och institution:
Sara Stendahl (Juridiska institutionen & Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
Förvaltningssrättslig Tidskrift, 71 ( 4 ) s. 535-554
ISSN:
0015-8585
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt ->
Socialrätt
Nyckelord:
arbetslöshetsförsäkring, individuell handlingsplan, rättssäkerhet
Postens nummer:
84310
Posten skapad:
2009-01-08 17:00
Posten ändrad:
2010-02-25 19:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007