transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Preparation of TEM sample with FIB: A new tool for high resolution analysis of the intact bone-implant interface

Författare och institution:
Anders Palmquist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); H. Engqvist (-); Peter Thomsen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap)
Publicerad i:
Abstract, Medicinteknikdagarna, Göteborg, Sweden, 14-15 October
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomaterialvetenskap
Nyckelord:
FIB,TEM
Postens nummer:
84294
Posten skapad:
2009-01-08 16:34
Posten ändrad:
2014-01-21 12:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007