transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Varför arbetar barn? En teoriöversikt med policyimplikationer

Författare och institution:
Heather Congdon Fors (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Ekonomisk debatt, 36 ( 3 ) s. 13-24
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
84288
Posten skapad:
2009-01-08 16:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007