transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Företagande i civilsamhället - minskad slutenhet eller urholkad öppenhet. En rapport om Uma Bazaar - ett projekt i den tredje sektorn för att motverka hemlöshet och social utestängning

Författare och institution:
Ulrika Levander (Institutionen för socialt arbete)
ISBN:
ISSN 0282-6143
Antal sidor:
67
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Lunds universitet, Socialhögskolan
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
socialt företagande, exkludering, utanförskap, diskurs, civilsamhälle, tredje sektorn
Postens nummer:
84274
Posten skapad:
2009-01-08 16:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007