transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Psykologiska påverkansfaktorer vid utredningsarbete.

Psychological influences on investigative work.

Författare och institution:
Karl Ask (Psykologiska institutionen); Pär-Anders Granhag (Psykologiska institutionen)
Publicerad i:
Handbok i rättspsykologi, s. 161-174
ISBN:
9789147052875
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Kapitlet ger en översikt over området “utredningspsykologi” samt redogör för forskning kring psykologiska faktorer som kan påverka brottsutredare i deras beslutsfattande och bedömningar av bevismaterial.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Brottsutredning, Utredningspsykologi
Postens nummer:
84252
Posten skapad:
2009-01-08 16:12
Posten ändrad:
2009-12-14 09:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007