transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Research-based teaching about biological evolution

Författare och institution:
Mats Hagman (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Clas Olander (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik); Anita Wallin (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Ämnesdidaktik)
Publicerad i:
Biology education for the real world. Student - Teacher – Citizen. Proceedings of the IV Conference of European Researchers in Didactic of Biology (ERIDOB)Toulouse – France: Ecole national de formation agronomique. , s. 105-119
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
84251
Posten skapad:
2009-01-08 16:09
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007