transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Noise and noise annoyance. (Invited paper)

Författare och institution:
Kerstin Persson Waye (Institutionen för samhällsmedicin)
Publicerad i:
COST Exploratory Workshop - Integration and Synergy on Environment and Health, 2005 16-18 February, Brussels, Belgium, s. 87-88
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Miljömedicin och yrkesmedicin ->
Miljömedicin
Nyckelord:
noise, noise annoyance
Postens nummer:
84249
Posten skapad:
2009-01-08 16:08
Posten ändrad:
2009-01-12 09:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007